A brief introduction about Brands Vietnam

Giới thiệu sơ lược về Brands Vietnam và "hệ sinh thái" Thương hiệu & Marketing.

Cộng đồng + Hệ sinh thái Marketing

Brands Vietnam là Cộng đồng Marketing và Xây dựng Thương hiệu toàn diện tại Việt Nam, với "hệ sinh thái" nội dung, sản phẩm và dịch vụ có mối liên kết chặt chẽ, phục vụ cho nhu cầu đa dạng của marketers.

Brands Vietnam is a brand & marketing community, by offering an "ecosystem" of inter-connected content, products and services to marketers.

Chúng tôi giúp nâng cao năng lực thông qua những tương tác có ý nghĩa giữa các marketers, làm giàu (1) tri thức, (2) thông tin, (3) các mối quan hệ.

We enable capabilities through meaningful interactions, facilitating exchange of knowledge, insights, connections.

Tri thức / Knowledge
Nội dung định hướng chuyên môn, tranh luận và đào sâu có trọng tâm, tạo ra sự đa chiều và cân bằng giữa học thuật và thực tế.

Thông tin / Insights
Tin tức, số liệu, dữ liệu, xu hướng, quan điểm, thảo luận, case-study, creative work... luôn được cập nhật mới nhất.

Các mối quan hệ / Connections
Tạo ra nền tảng, tổ chức sự kiện kết nối Brand x Agency x Freelancer, Nhà tuyển dụng x Ứng viên, nhà cung cấp, nhà tư vấn...

Xây dựng cho & Phát triển bởi: Marketers.

Muốn viết marketing, phải hiểu marketing.
Muốn hiểu marketing, phải làm marketing.

Ngay từ đầu, Brands Vietnam được xây dựng và vận hành bởi những marketers đã đang sống, thở, trăn trở với nghề.

Xuyên suốt hành trình, chúng tôi đồng hành với chuyên gia, marketer, brand & agency, freelancer, consultant, etc… và có thể cả bạn nữa – những người đang làm marketing – để mang đến thông tin đa dạng và thực tiễn nhất.

Năm 2012, Brands Vietnam ra đời bởi vì có 1 marketer muốn tạo ra 1 trang tin tức tổng hợp về thương hiệu, đồng thời cũng là một nơi để chia sẻ tài liệu hữu ích, quảng cáo hay, quan điểm thú vị...

Qua thời gian, Brands Vietnam đã trở thành như ngày nay. Xem lịch một số cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển.

Đồng hành cùng sự trưởng thành của Marketers

Độc giả chủ yếu của Brands Vietnam là “Marketers” và “Brand Builders”, bao gồm không giới hạn tất cả những người làm về Xây dựng Thương hiệu, Marketing và Quảng cáo truyền thông tại Việt Nam.

We serve Marketers along their growing journeys:

 • Students + First-jobbers
 • Managers and Seniors
 • Directors, C-Level
💡
Xem thống kê nhân khẩu học của marketer trên Brands Vietnam

"Tháp nhu cầu" của người làm marketing không hề đơn giản. Áp dụng một bài tập nghiên cứu người tiêu dùng và phân tích sự thật ngầm hiểu (Insight), chúng tôi nhận thấy các nhu cầu phát triển theo sự trưởng thành của marketers như sau:

"Tháp nhu cầu" của Marketers.

"Tháp nhu cầu" marketers này đã thay đổi hoàn toàn cách chúng tôi phát triển các tính năng, nội dung, cách xây dựng sản phẩm và dịch vụ, cách chúng tôi vận hành và tăng trưởng. Hầu như tất cả mọi thứ. Chúng tôi thôi nghĩ về lượt xem và quảng cáo. Và khi nhìn dài hạn hơn, chúng tôi khám phá ra khái niệm "hệ sinh thái".

This "hierrachy of marketer needs" completely change the way we think about building features, content, products and services, the way we operate and grow. Everything. We stop thinking about views and ads. When we think in longer-terms, we discover the beauty of "ecosystem".

Sự ra đời của "Hệ sinh thái" Marketing

Từ làm nghề, chúng tôi thấu hiểu.
Từ đồng hành, chúng tôi sáng ra.
Từng bước phát triển, chúng tôi hoàn thiện các mảnh ghép.

Khái niệm "hệ sinh thái" không tự dưng được "sáng ra" sau một đêm, cũng không được hình thành từ ban đầu một cách lý tưởng. Khái niệm "hệ sinh thái" xuất phát từ nhu cầu đa dạng của marketers.

Brands Vietnam theo đuổi việc xây dựng hệ sinh thái bằng sự kiên nhẫn đầu tư vào các "mảnh ghép" tính năng, nội dung, khóa học... Qua thời gian thì bức tranh lớn mới được nhìn thấy và bây giờ chúng tôi có thể tự hào nói về nó.

Bởi vì dựa trên nhu cầu, "hệ sinh thái" giúp tạo ra những tương tác có ý nghĩa, từ đó tạo ra giá trị (value-creation) cho các thành viên tham gia.

"Hệ sinh thái" sản phẩm và dịch vụ của Brands Vietnam.

Ví dụ về những tương tác có ý nghĩa trong "hệ sinh thái":

 • Nơi mà Marketer đọc, nghe, xem, học, thảo luận cùng nhau.
 • Nơi Agency tự giới thiệu, đăng danh bạ, tuyển dụng, chia sẻ work, chia sẻ quan điểm.
 • Nơi Brand - Agency gặp gỡ, trao đổi thông tin qua Danh bạ Agency.
 • Nơi Nhà tuyển dụng - Ứng viên Marketers gặp nhau.
 • Nơi Chuyên gia - Nhà tư vấn - Nhà đào tạo - Nhà cung cấp thể hiện chuyên môn.
 • Nơi để Dạy và Học Marketing.
 • Nơi Nghiên cứu kiến thức, đối thủ, ngành hàng, case-study, số liệu mới, ý tưởng mới, quan điểm mới, các mối quan hệ...
 • Nơi nhiều bên cùng đưa ra tiếng nói về một chủ đề (chuyên môn hoặc thời sự) với nhiều định dạng (bài viết, podcast, video, sự kiện...)

Sứ mệnh & Niềm tin

Brands Vietnam tồn tại để giúp marketer thăng tiến trên hành trình nghề nghiệp và xây dựng những thương hiệu tốt đẹp hơn.

We aim to transform marketers’ career and brands.

Bởi vì chúng tôi tin:

 • Là một cá nhân: biết nhiều, hiểu sâu, làm đúng, tiến xa.
 • Là một doanh nghiệp: thương hiệu trường tồn, kinh doanh phát triển, cuộc sống tốt đẹp, quốc gia thịnh vượng.

Because we believe:

 • As a marketer: Know more. Dig deeper. Work better. Reach further.
 • As a brand: Better brands. Better business. Better life. Better nation.