Appreciation

Động lực đi làm mỗi ngày của chúng tôi.

Appreciation
Photo by Kevin Butz / Unsplash
Đó là những thảo luận của học viên bên trong khoá học do giảng viên chia sẻ.

Đó là những lời tâm sự từ học viên gửi cho giảng viên.

Đó là những dòng tin nhắn trên Livechat, Messenger.

Đó là những bình luận hay bài đăng trên các trang mạng xã hội.

Và hơn thế nữa là thư tay từ giảng viên và học viên.

Không phải lúc nào chúng tôi cũng làm tốt nhất. Đôi khi sẽ có những chỗ chưa được tốt. Vì thế, chúng tôi luôn nỗ lực để thay đổi, cải thiện từng ngày. Đừng ngần ngại góp ý, chia sẻ để Brands Vietnam ngày càng hoàn thiện hơn.