Become a Lecturer with Brand Camp

Brand Camp hướng đến việc xây dựng một nền tảng chuyên nghiệp về sẻ chia tri thức kinh doanh, dành cho bất cứ ai mong muốn lan tỏa kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm, khơi nguồn cảm hứng trong các lĩnh vực liên quan đến Marketing, Business và Creativity.

1. Tầm nhìn / Vision

Chúng tôi hướng đến một nền tảng sẻ chia tri thức về Marketing, Business và Creativity.

We empower anyone to teach and inspire others, specifically in Business, Marketing and Creativity.

Bởi vì chúng tôi tin:

 • Là một cá nhân: biết nhiều, hiểu sâu, làm đúng, tiến xa.
 • Là một doanh nghiệp: thương hiệu trường tồn, kinh doanh phát triển, cuộc sống tốt đẹp, quốc gia thịnh vượng.

Because we believe:

 • As a marketer: Know More. Dig Deeper. Go Further.
 • As a brand: Better Brands. Better Business. Better Life. Better Nation.

2. Tại sao nên dạy học với chúng tôi? / Why teach with us?

Đối với Giảng viên, Chuyên gia / For Lecturers, Experts

Chia sẻ có hệ thống

Chia sẻ là một điều tuyệt vời, bạn lan toả tri thức quý báu cho cộng đồng. Hơn thế, chia sẻ cũng là cách để bạn hệ thống lại kiến thức, tổng hợp kinh nghiệm và kỹ năng làm việc của mình. Tạo ra mô hình, vẽ lại quy trình, viết nên những case-studies hay, cho phép nhiều người áp dụng vào thực tế trong nhiều tình huống khác nhau, cũng là cơ hội để thử thách những điều bạn biết.

Teaching is learning
Teaching is great, you pass on knowledge to next generations. But on the other side, it is also a great way to systemize and reflect on your working experience. Create your own frameworks, put together your case-studies and have people challenge them for the better.

Chia sẻ với quy mô

Với nền tảng e-learning và phân phối nội dung số, khoá học và nội dung của bạn có thể tiếp cận đến bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Brand Camp mang lại cho bạn có hội sẻ chia tri thức đến cộng đồng hơn 140,000 thành viên, từ các tập đoàn FMCG đa quốc gia đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hay start-ups. Hoặc bạn cũng có thể chia sẻ cho cộng đồng lớn hơn trong khu vực Châu Á.

Teaching with scale
To reach the mass and no geography limit are 2 biggest strengths of e-learning. Brand Camp gives you the opportunity to teach for a community of 140,000 members (students, marketers, creators, and business professionals) from big FMCG companies to SMEs and start-ups. Or more around the world if you are ready.

Chia sẻ thêm thu nhập

Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng của bạn thực sự có giá trị. Và điều này không chỉ mang nghĩa bóng, ý chúng tôi bao gồm cả giá trị hữu hình. Nghĩa là, bằng việc sẻ chia tri thức có hệ thống và quy mô, bạn có thể hoàn thành 2 việc cùng một lúc: tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng và mang lại thu nhập thụ động cho chính bạn.

Monetize your expertise
Your knowledge, skills and experiences are valuable. By making your courses available and affordable to the mass, you can accomplish 2 goals at the same time: inspire others and monetize your expertise. Everybody is beneficial from this.

Dành cho trường học, trung tâm hay nhà xuất bản? / For School or Publisher

Mở rộng quy mô lớp học

Với sức mạnh của nội dung số và khả năng tiếp cận không giới hạn, Brand Camp giới thiệu lớp học offline của bạn đến với nhiều học viên tiềm năng hơn bằng các hình thức như học thử trước khi đăng ký, làm quen với giảng viên, live-stream các buổi học, thậm chí là tạo ra các nội dung độc lập, hữu ích xung quanh khoá học để tuyển sinh, bán chéo hoặc bán thêm.

Support blended learning
Extend or support your class, develop and enhance student experience on both channels: online and offline. Provide trials before class, distribute materials during class, give bonus content after class, or create stand-alone courses for up-selling and cross-selling.

Hoàn thiện trải nghiệm đa kênh

Là cánh tay nối dài của lớp học offline, bạn có thể tạo ra trải nghiệm đa kênh toàn diện chỉ dành cho học viên của mình bằng việc tận dụng môi trường số để tạo ra cộng đồng trực tuyến theo lớp học, nơi giao lưu hỏi đáp giữa giảng viên và học viên, phân phối tài liệu học tập hoặc chia sẻ các nội dung tham khảo sau khoá học.

Complete the Omnichannel Experience
As an extension of the offline classroom, you can create an omnichannel experience  for your students. With the help of the digital environment, you can communicate with students, distribute learning materials, or share post-course references.

Luồng doanh thu mới từ nội dung

Không chỉ là khoá học, đó còn có thể là chuỗi video hội thảo, báo cáo thị trường hằng tháng, những biểu mẫu hữu ích hay tài liệu chất lượng. Bạn có thể tạo ra một luồng doanh thu mới từ những loại nội dung như vậy, để từ đó có thể giúp bạn tái đầu tư cho những nội dung chất lượng, có ích cho cả mảng kinh doanh cả online lẫn offline.

New revenue from content
Whether it is a long course or a short seminar, an interesting presentation, a ready-to-use template or a monthly market reports, Brand Camp help transform your content into a new profitable revenue stream, likes paid courses, seminar / event subscription and premium content.

3. Success Stories / Giảng viên và Đối tác nói gì về chúng tôi?

Ms. Thái Thuỳ Anh, Senior Manager - Consumer Marketing, British American Tobacco - US Headquarter

"Tôi thích sự đơn giản trong giao diện dành cho giảng viên, và thật dễ dàng để truyền đạt kiến thức thông qua các định dạng video, bài viết, câu hỏi, tài liệu tham khảo mà tôi có thể tự tải lên trong khoá học."

Ms. Thai Thuy Anh, Senior Brand Manager @ Nestle
"I love the simplicity of the user interface and the ability to motivate students through videos, written lectures, quizzes, and supplemental materials."

Mr. Ngô Minh Thuận, Sáng lập và Điều hành @ DNA Digital

"Tôi khá là thích Brand Camp! Tôi thấy nó dễ sử dụng, và tôi có thể tự do tạo khoá học theo ý mình. Nó giống như là một cái trường học trực tuyến mà tôi là Hiệu trưởng."

Mr. Ngô Minh Thuận, Sáng lập và Điều hành @ DNA Digital
"I quite like Brand Camp! I find it easy to use, and I'm free to create my own course. It's like an online school where I'm the Principal."

Mr. Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

"Team sản xuất nội dung của Brand Camp rất nhiệt tình trong việc giúp tôi soạn bài, góp ý cho bài giảng, quay phim và cả sản xuất phim. Tôi chỉ việc tập trung vào nội dung và học viên của mình."

Mr. Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant
"Brand Camp's content production team was very enthusiastic in helping me with the writing, lecture feedback, filming and even production. I just had to focus on the content and my students."

4. How it works? / Quy trình Tạo khoá học

Chia sẻ tri thức không hề dễ dàng.
Chúng tôi làm mọi thứ đơn giản nhất có thể.
Xem thông tin chi tiết về quy trình hợp tác thực hiện khóa học Brand Camp tại đây.

5. Tools and Technology / Công cụ và Công nghệ cần thiết

 • Không cần phải có kinh nghiệm thiết kế hay lập trình
 • Dễ dàng tích hợp với các dịch vụ video (YouTube, Vimeo, Wistia) và tài liệu (Slideshare, Scribd)
 • Quản lý nội dung khoá học, tương tác với học viên bằng những công cụ dễ sử dụng
 • Thống kê chi tiết, minh bạch về số lượt học, lượt mua, doanh thu, thu nhập
 • Sẵn sàng để trả lời và hỗ trợ giảng viên, đối tác 24 giờ x 7 ngày
 • Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau từ cộng đồng giảng viên và đối tác

Tools and Technology

 • Do not required design or programming experience.
 • Easily integrates with video services (YouTube, Vimeo, Wistia) and documents (Slideshare, Scribd).
 • Manage course content, interact with students with easy-to-use tools.
 • Detailed and transparent statistics on the number of lessons, purchases, revenue, and income.
 • Ready to answer and support trainers and partners 24 hours x 7 days.
 • Share experiences and learn from each other from a community of faculty and partners.

6. Tỷ lệ doanh thu

Tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng và mang lại thu nhập thụ động cho chính bạn.

Để tạo thuận lợi trong việc hợp tác của đôi bên cũng như đảm bảo quyền lợi xứng đáng bạn sẽ nhận được khi cùng Brand Camp thực hiện khoá học, mời bạn xem qua các nội dung về Mức chia sẻ tỷ lệ doanh thu và các thông tin liên quan sau đây.

Vai trò và trách nhiệm

Dưới đây là những hạng mục công việc trọng tâm cần thực hiện trong quá trình sản xuất khoá học. Mức chia tỷ lệ doanh thu sẽ phụ thuộc vào từng hạng mục công việc mà mỗi bên phụ trách.

Brand Camp Giảng viên
1. Tham gia soạn bài cùng giảng viên (nếu cần): Bổ sung nội dung cho bài giảng (khái niệm, mô hình, case study…), đặt câu hỏi để đào sâu nội dung bài trước khi quay hình…
2. Viết script bài giảng (rã băng, sắp xếp nội dung, trau chuốt câu từ phù hợp với lời giảng…), trong trường hợp giảng viên giảng với script
3. Thiết kế slide
4. Tổ chức quay phim
5. Biên tập và Dựng video khóa học
6. Thực hiện công tác Marketing cho khóa học
7. Duy trì hệ thống học tập
8. Duy trì cộng đồng học viên
1. Cung cấp nội dung bài giảng
2. Tham gia ghi hình
- Ghi hình theo hình thức giảng script: Diễn đọc theo script bài giảng đã soạn trước đó
- Ghi hình theo hình thức giảng live: Giảng bài với slide, không cần script soạn sẵn
3. Trả lời câu hỏi học viên khi khoá học đã xuất bản
4. Thực hiện công tác Marketing cho khóa học

Mức phân bổ doanh thu

Sau đây là tỷ lệ thu nhập giảng viên nhận được, dựa trên hạng mục công việc của 2 bên.

 • Giảng viên gửi bài: +25%
 • Brand Camp rả băng, ghi script (Trường hợp giảng viên giảng theo script): -10%
 • Brand Camp phụ trách thiết kế slide bài giảng: -5%
 • Thực hiện ghi hình:
   - Brand Camp ghi hình: +10%
   - Giảng viên ghi hình: +20%
💡
Ví dụ 1: Giảng viên có nội dung bài giảng, nhưng không có slide bài được thiết kế hoàn chỉnh, và ghi hình theo hình thức giảng script.
- Giảng viên gửi bài: +25%
- Giảng viên chưa có slide hoàn chỉnh, Brand Camp phụ trách thiết kế slide dựa trên slide draft giảng viên cung cấp: -5%
- Thực hiện quay script, Brand Camp phụ trách rã băng, ghi script: -10%
- Brand Camp thực hiện ghi hình: +10%
→ Tỷ lệ thu nhập của giảng viên: 20%
💡
Ví dụ 2: Giảng viên có nội dung bài giảng, có slide hoàn chỉnh và ghi hình theo hình thức giảng live.
- Giảng viên gửi bài: +25%
- Brand Camp thực hiện ghi hình: +10%
→ Tỷ lệ thu nhập của giảng viên: 35%

Truyền cảm hứng cho hàng triệu người với chuyên môn của bạn.

Start teaching & sharing today…

Đăng ký ngay