Web Banner

Demo các vị trí Web Banner của Brands Vietnam.

Web Banner

Ad Header

Banner sẽ hiển thị nổi bật ngay đầu trang chủ và các trang bên trong trên tất cả các thiết bị.

Ad Top

Banner Ad Top có 2 vị trí Ad Top Sub 1 và Ad Top Sub 2, xuất hiện ở tất cả các trang trong trên thiết bị desktop, tablet.

Ad In-Article

Banner nằm xen kẽ các đoạn nội dung của bài viết, trên thiết bị di động.

Ad Long

Banner gồm Ad Long 1 và Ad Long 2 xuất hiện ở trang trong, nằm bên phải bài viết, trên màn hình Desktop. Trong đó, Ad Long 1 nằm cố định theo chiều dài bài viết.

0:00
/

Banner nằm ở cuối trang, xuất hiện ở trang chủ và các trang bên trong trên tất cả các thiết bị. Banner xuất hiện với hiệu ứng sinh động gồm 3 slide, thay đổi mỗi 5 giây.

0:00
/

CTA Bar

Thanh thông báo hiển thị ngay đầu trang chủ đối với màn hình Desktop hoặc cuối màn hình trên thiết bị smartphone.

Xem thêm:
- Brands Vietnam Standard Ad Sizes: Kích thước chuẩn các vị trí Web Banner
- Quy trình và thời gian đăng Banner

Bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết?

Gửi email đến [email protected] hoặc liên hệ (028) 3602 6800 để được tư vấn.

Xem báo giá chi tiết