Quảng cáo Social

Đăng tải những nội dung hữu ích, phù hợp trên các trang social của Brands Vietnam.

Quảng cáo Social

1. Facebook Post

Thương hiệu có thể chia sẻ những nội dung hữu ích, phù hợp trên trang Facebook của Brands Vietnam với các hình thức như: nội dung + link, nội dung + single image, nội dung + multiple images, nội dung + video...

Quyền lợi:

  • Tagging: Branded Partner, tối đa 1 page tag, 3 hashtag, 1 URL
  • Pin Top 3-ngày (theo lịch Brands Vietnam team)
  • Có hashtag #SponsoredPost cuối post nếu không tag Branded Partner

Tham khảo:

2. LinkedIn Post

Thương hiệu có thể chia sẻ nội dung hữu ích, phù hợp của thương hiệu trên trang LinkedIn của Brands Vietnam.

Quyền lợi:

  • Tagging: Branded Partner, tối đa 1 page tag, 3 hashtag, 1 URL
  • Có hashtag #SponsoredPost cuối post nếu không tag Branded Partner

Tham khảo:

3. Livestream

Thương hiệu có thể live stream cùng Brands Vietnam với hình thức cross-live trên Facebook. Với hình thức này, tổng số lượt view và người xem sẽ được cộng dồn vào livestream gốc.

Video sau khi live stream sẽ được lưu lại như một post video và có thể xem lại như bình thường. Ngoài ra, thương hiệu có thể tạo được tệp người đã xem livestream cho mục đích tiếp thị lại.

Quyền lợi:

  • Livestream sẽ được ghim lên đầu trang trong ngày có sự kiện
  • Người theo dõi Brands Vietnam sẽ nhận được thông báo đang có live stream
  • Có hashtag #SponsoredPost cuối post nếu không tag Branded Partner

Tham khảo:

Bạn cần được tư vấn thêm?

Gửi email đến [email protected] hoặc liên hệ (028) 3602 6800 để được hỗ trợ.

Xem báo giá chi tiết tại đây