Scent Marketing

3t6kieWMKFWndtGmh3M57Y

Tiếp thị mùi hương #4: 5 câu chuyện mùi hương trong xây dựng hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam

Ta vẫn thường thấy các thương hiệu thông qua việc kích thích thị giác, thính giác hay xúc giác để giúp khách hàng nhớ đến họ. Thế nhưng, sẽ như thế nào nếu thương hiệu không chỉ xuất hiện trong tâm trí khách hàng qua những biển quảng cáo ngoài trời hay qua trải nghiệm thử sử dụng sản phẩm/ dịch vụ?