Quảng cáo Tết 2024

Quảng cáo Tết 2024

Tổng hợp quảng cáo đáng chú ý dịp Tết Giáp Thìn 2024: Red Bull, Vietnam Airlines, Pepsi, Hảo Hảo, Vietravel, Bia Hà Nội, Bia Saigon, Bibica, Aji-ngon, TEA+, Kinh Đô, Lifebouy...