Quảng cáo Tết 2023

Quảng cáo Tết 2023

Tổng hợp những TVC Tết Quý Mão 2023. Đa số những TVC mùa Tết này đều đi theo hướng tiếp cận tươi vui, lạc quan hướng về năm mới.