Quảng cáo tạo cảm giác khó chịu

Quảng cáo tạo cảm giác khó chịu

Trong số những cảm xúc mà quảng cáo nên tạo ra để kích thích sự thay đổi hành vi, sự khó chịu có lẽ ít gặp nhất. Những quảng cáo này sẽ khiến bạn sợ hãi, khó chịu... và suy nghĩ lại về quan điểm của mình.