1kkFDdp2CcMu3MeMqsbGUv

Re-think CSR #30: Phát triển bền vững trong ngành xây dựng là yếu tố “sống còn”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự gia tăng nhận thức về vấn đề phát triển bền vững (PTBV), ESG đã trở thành một yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt là trong ngành xây dựng vốn có tầm ảnh hưởng lớn đến môi trường (Environment) và cộng đồng (Social).
3DTOaZrWAh3KWfGlspv5nn

Rural Distribution #6: Chiến lược Visibility & Availability – Listing đúng sản phẩm, trưng bày đúng Insight

Không phải cứ đẩy mọi sản phẩm vào điểm bán lẻ là tốt. Không phải mọi sản phẩm có mặt tại cửa hàng sẽ bán chạy. Để phủ hàng ở nông thôn hiệu quả trong lâu dài, thương hiệu cần quyết định đâu là sản phẩm chủ chốt ở từng khu vực và trưng bày ra sao để luôn hiện diện trong tầm mắt của người mua.