Weekly Updates (W4/2024): Apple hợp tác với Hermes để củng cố định vị cao cấp?

Bài số 1 của series mới Brand Collaborations; Bookaholic - “Storytelling with data”; Re-think CSR số 27; cấu trúc storytelling của Dan Harmon... là những tin nổi bật tuần 4/2024.

Chuyên gia viết

Làm thế nào phát triển Product Concept Board cho ngành hàng FMCG? | bởi Nguyễn Quang Hiệp | Brands Vietnam
Trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, việc sử dụng product concept board để thiết kế câu chuyện sản phẩm rất quan trọng.
Employee Branding và Employer Branding trong thị trường lao động biến động | bởi Trinh Đặng | Brands Vietnam
Employee Branding lẫn Employer Branding đều không phải là hai mảng Trinh có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lao động đang đối mặt với nhiều biến động, đặc biệt là do ảnh hưởng của làn sóng sa thải và giảm cấp, Trinh nhận thấy quản lý hình ảnh thương hiệu trở nên đặc biệt quan…
Life Strategy: Áp dụng 7 chiến lược kinh doanh để phát triển chiến lược cuộc sống cá nhân | bởi Hồ Đông Thụ | Brands Vietnam
Trong video “Use Strategic Thinking to Create the Life You Want” đăng tải trên Harvard Business Review, Rainer Strack đã giới thiệu ý tưởng “Áp dụng 7 khía cạnh chiến lược kinh doanh để xây dựng chiến lược cho cuộc sống và công việc cá nhân”.

Cơ hội nghề nghiệp


Hội thảo & Sự kiện

Ưu đãi Tất Niên: Giảm 30% tất cả khóa học Marketing

Xem chi tiết

Bộ khóa học New Product Development 

New Product Development - Module 1: Thiết kế Chiến lược Sản phẩm mới

Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Thông tin chi tiết

New Product Development - Module 2: Thiết kế Chủ đề Sản phẩm

Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Thông tin chi tiết

Tài liệu nổi bật

Hootsuite: Social Media Trends 2024

Tải về

Tuần này nghe gì?


Cười và Ngẫm

Brands-Choice Awards 2023

Xem ngay bạn ưi!

Bài viết được tài trợ