Weekly Updates (W33/2023): Tuần lễ Dữ liệu Tết

Trong tuần 33/2023, hãy cùng điểm qua những xu hướng, gợi ý, đúc kết từ các agency, nền tảng mạng xã hội để marketers có thể tham khảo khi triển khai campaign Tết 2024.

Bảng xếp hạng campaign Tết

Những con số "biết nói" hé lộ insight mua sắm Tết


Những đề xuất hữu ích từ các agency

Các nền tảng phổ biến gợi ý gì cho marketers?