Weekly Updates (W17/2024): Nhận diện outlet chiến lược tại nông thôn

Nổi bật tuần 17/2024: nhận diện các outlet chiến lược tại nông thôn; bài phân tích báo cáo Thị trường F&B 2023 của anh Đỗ Duy Thanh; ý nghĩa của báo cáo ESG cho ngành tài chính – ngân hàng...

Chuyên gia viết

Quản trị Marketing: Tài sản thương hiệu, quản lý và lãnh đạo từ góc nhìn của Philip Kotler | bởi Hồ Đông Thụ | Brands Vietnam
Tiếp tục series bài viết nhằm tổng hợp và đúc kết những tư tưởng giá trị của Phillip Kotler về Marketing, trong bài viết này, mình mời các bạn cùng tham khảo góc nhìn về tài sản thương hiệu, quản lý và lãnh đạo.
Đến gần chiến lược thương hiệu xa xỉ | bởi Quyền Vũ | Brands Vietnam
Mục tiêu của chiến lược thương hiệu xa xỉ là khiến khách hàng chi nhiều tiền nhất có thể cho sản phẩm mà vẫn hài lòng và hạnh phúc.

Cơ hội nghề nghiệp


Hội thảo & Sự kiện


Bộ khóa học Trade Marketing

Bộ khóa học Trade Marketing - từ nền tảng đến chiến lược

Thông tin chi tiết

Báo cáo nổi bật

PMAX & Buzzmetrics: Báo cáo Marketing Mùa Hè 2024 – Xu hướng, Insight và Giải pháp

Tải về ngay!

Cười và Ngẫm