W12/2024: CEO Chợ Tốt – Xây dựng CX ra sao để giữ người dùng?

Nổi bật tuần 12/2024: series mới Customer Experience với sự xuất hiện của anh Nguyễn Trọng Tấn – CEO Chợ Tốt; tìm hiểu về vai trò của agency và production house trong quá trình sản xuất ở bài Production House số 3...

Chuyên gia viết

Differentiation Strategy – Khác biệt một cách “có chiến lược”: Tổng hợp góc nhìn từ Philip Kotler | bởi Hồ Đông Thụ | Brands Vietnam
Trong bài viết này, mình tổng hợp những quan điểm về các chiến lược khác biệt Philip Kotler từng chia sẻ, kết hợp với góc nhìn cá nhân để mang đến cho các bạn một số ý tưởng về các chiến lược khác biệt trong tiếp thị.
Brand core strength: Định hình thương hiệu thông qua thế mạnh cốt lõi | bởi Trinh Đặng | Brands Vietnam
Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ dựa trên thế mạnh cốt lõi là một trong những chiến lược để nổi bật và thu hút sự quan tâm của khách hàng. Tuy nhiên, nhiều thương hiệu lại rơi vào cái bẫy muốn có nhiều thế mạnh cốt lõi với niềm tin điều đó sẽ làm ch…
Ranh giới giữa nhận thức giá và nhận thức thương hiệu | bởi Quyền Vũ | Brands Vietnam
Nhận thức giá và nhận thức thương hiệu chỉ tồn tại độc lập chứ không mang tính liên kết hoặc cùng lúc tác động đến hành động tiêu dùng.

Cơ hội nghề nghiệp


Hội thảo & Sự kiện


Khóa học nổi bật

Customer Experience: Thiết kế Trải nghiệm Khách hàng

Nguyễn Quang Hiệp, Brand Trainer & Consultant

Thông tin chi tiết

Báo cáo mới

KPMG: Ngành bia Việt Nam dưới tác động của Nghị định 100

Tải về ngay!

Nghe gì cuối tuần?


Cười và Ngẫm

Marketers trong thế giới Disney

Xem ngay nè!

Bài viết được tài trợ