Cool Cases (03/2023): Sunsilk, Lifebuoy, Cheetos và Coca-Cola

Cùng điểm qua những chiến dịch nổi bật trong tháng 3/2023 nhé: Khi "mái tóc kể chuyện / Hair Talk" của Sunsilk Thái Lan, "Safety4All" của Lifebuoy, "Triển lãm snack" Cheetos Museum, Chiến dịch Tết 2023 của Coca-Cola.