Brand Talks Podcast (W25/2023)

Mời bạn lắng nghe podcast mới nhất của chúng mình: Consumer Insight số thứ 3 - Thị trường Lifestyle.

Consumer Insight #3

Khách hàng nghĩ gì khi mua sắm tại cửa hàng? Làm thế nào để thiết kế một hành trình mua sắm trọn vẹn? Hãy tìm câu trả lời thông qua buổi chia sẻ của anh Nguyễn Quang Hiệp.

🎧 Nghe