Du học Marketing #11: Thuý-Vy Phạm @ National Tsing Hua University – “Làm nghiên cứu cũng cần được hướng nghiệp”

Du học Marketing #11: Thuý-Vy Phạm @ National Tsing Hua University – “Làm nghiên cứu cũng cần được hướng nghiệp”
https://embed.podcasts.apple.com/vn/podcast/du-h%E1%BB%8Dc-marketing-11-thu%C3%BD-vy-ph%E1%BA%A1m-national-tsing-hua/id1531072297?i=1000608297880

“Càng đào sâu tìm hiểu khóa học Service Science and Sustainability của trường đại học Thanh Hoa, tôi tìm thấy ngay được chìa khóa cho các vấn đề mà bản thân đang gặp phải khi tư vấn cho các doanh nghiệp xã hội, hay lý giải cho những thắc mắc dang dở về đổi mới sáng tạo. Niềm yêu thích trong tôi bắt đầu được khơi dậy từ đấy”.

Đó là chia sẻ của cô Phạm Thanh Thuý Vy, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm hai của viện Service Science, Đại học Quốc Lập Thanh Hoa, Đài Loan (National Tsing Hua University). Trước đó, cô là giảng viên tại Đại học Kinh tế TP. HCM và phụ trách các môn học của ngành Marketing và Kinh doanh Đổi mới Sáng tạo tại khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing. Bên cạnh công việc giảng dạy, cô còn là chuyên gia, cố vấn, tình nguyện viên chuyên môn trong nhiều hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng của doanh nghiệp xã hội, và một số chương trình phi lợi nhuận tại khu vực miền Nam Việt Nam.

Xem bài viết tại đây.