Deep Dive #13.2: Sự tiến hoá của social – Đầu tư như thế nào là hiệu quả?

Deep Dive #13.2: Sự tiến hoá của social – Đầu tư như thế nào là hiệu quả?
https://embed.podcasts.apple.com/vn/podcast/deep-dive-13-2-s%E1%BB%B1-ti%E1%BA%BFn-ho%C3%A1-c%E1%BB%A7a-social-%C4%91%E1%BA%A7u-t%C6%B0-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF/id1531072297?i=1000610828642

Tiếp nối nội dung phần đầu tiên, anh Ngô Minh Thuận và Ngô Chí Dũng sẽ bàn về chủ đề đầu tư ngân sách trên mạng xã hội như thế nào là tối ưu? KPI cho từng kênh ra sao và việc phân bổ nguồn lực của thương hiệu khi triển khai các chiến dịch bán hàng trên mạng xã hội nên được thực hiện như thế nào?

Xem bài viết đầy đủ tại đây.